Cấu hình email nhận thông báo

Mục đích cấu hình email nhận thông báo để hệ thống gửi email thông báo khi có bất kì tương tác của khách hàng lên website như nhập thông tin liên hệ, đặt hàng. Để cài đặt email nhận thông báo vui lòng làm theo các bước như sau:

Bước 1: Vào phần Email nhận thông báo: Cấu hình -> Email nhận thông báo.


Bước 2: Nhấn "Thêm Email"


Bước 3: Nhập thông tin email gồm email và tên hiển thị


Bước 4: Kiểm tra:

 - Vào phần liên hệ, nhập và gửi thông tin liên hệ (mục đích để kiểm tra sau khi sau khi gửi thông tin liên hệ, bạn có nhận được mail hay không).


 - Email sẽ được gửi từ admin@web60.vn (trường hợp bạn kiểm tra không thấy email, vào mục thư rác để kiểm tra và đánh dấu không phải thư rác, thao tác này chỉ thực hiện một lần để đánh dấu đây không phải là mail rác)


Gửi bình luận của bạn

Đăng nhập để bình luận