Quản lý thông báo

Mục đích:

Phần thông báo dùng để giao tiếp giữa quản trị web và người truy cập website. Các hình thức thông báo thông thường như các tin tức đặc biệt, tin khuyến mãi đặc biệt, một loại sự kiện đặc biệt nào đó,... hay chỉ đơn giản là thông tin mà quản trị web muốn gửi đến người truy cập website.

Ví dụ:

Trang web demo.web60.vn: quản trị web muốn thông báo đến tất cả người dùng rằng đây chỉ là một trang web demo, không phải là trang web thật sự. Nội dung thông báo có thể chỉ là chữ, hoặc hình, hoặc bạn cũng có thể biên soạn nội dung html tùy thích tùy nội dung, mục đích của thông báo.

Đặc điểm:

- Mỗi thời điểm chỉ có thể hiện thị một thông báo duy nhất. Ví dụ trong phần quản trị tạo ra 2 thông báo khác nhau và có đủ điền kiện hiển thị, tuy nhiên hệ thống chỉ chọn ra một thông báo để hiển thị mà thôi, trường hợp này thông báo nào được tạo sau cùng sẽ có độ ưu tiên cao hơn

- Thông báo chỉ xuất hiện khi người dùng truy cập vào trang chủ của website.

Cách tạo thông báo:

Bước 1: truy cập vào admin, mục thông báo như hình bên dưới

Bước 2: tạo mới thông báo

Tên thông báo: tên đầu mục hiển thị khi thông báo xuất hiện

Ngày bắt đầu: thời gian thông báo bắt đầu có hiệu lực hiển thị

Ngày kết thúc: thời gian thông báo hết hiệu lực hiển thị. Để trống có nghĩa là thông báo tồn tại vĩnh viễn

Hiển thị lặp lại: Để tránh tình trạng thông báo lặp lại quá nhiều lần làm phiền não người sử dụng. Ví dụ 1 nghĩa là chu kỳ hiển thị lặp lại sẽ là 1 ngày (ví dụ người dùng truy cập vào website và thông báo hiển thị lúc 9h30 ngày 20/11/2015, thì trong khoảng thời gian 1 ngày kế tiếp thông báo sẽ không xuất hiện trở lại cho đến 9h30 ngày 21/11/2015) thiết lập giá trị 0 nghĩa là bất cứ khi nào người dùng truy cập vào trang chủ thì thông báo sẽ xuất hiện.

Nội dung thông báo: là phần nội dung chính của thông báo. Quản trị web có thể biên soạn và định dạng nội dung bất kì vào mục này.

Bước 3: Kiểm tra thông báo có xuất hiện như mong đợi bằng cách truy cập vào trang chủ của website

Gửi bình luận của bạn

Đăng nhập để bình luận