1. Truy cập vào http://www.google.com/analytics/ nhấn vào "Sign in" (nếu bạn đã có tài khoản google), "create an account" (nếu bạn chưa có)
  2. Sau khi đăng nhập vào hệ thống:
  3. Nhấn vào nút "Đăng ký" ==> nhập các thông tin cần thiết
  4. Note: trong phần Url trang web, đây là domain bạn đã đăng kí với web60.vn ví dụ: demo.web60.vn
  5. Sau khi nhập xong tất cả dữ liệu ==> "Lấy Id" bạn sẽ thấy giao diện như hình