Cấu hình tên miền

Mỗi website có thể có nhiều tên miền khác nhau. Ví dụ: www.tencongty.com, tencongty.com, congty.com, ... Nhưng để tối ưu cho việc tìm kiếm trên Google, Bing mỗi website chỉ nên có 1 tên miền chính, thường là www.tencongty.com. Tất cả những tên miền phụ sẽ được chúng tôi tự động chuyển hướng về tên miền chính. Riêng phần trang web quản trị có thể được truy cập bằng nhiều tên miền khác nhau kể cả tên miền phụ.

Để có thể cấu hình nhiều tên miền, vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào phần cấu hình tên miền


Bước 2: Nhấn vào nút "Thêm tên miền mới"


Bước 3: Nhập thông tin cần thiết

- Tên miền: là tên miền bạn muốn thêm vào website

- Là tên miền chính: + nếu không chọn: đây là tên miền phụ (khi truy cập bằng tên miền này, hệ thống sẽ tự động chuyển hướng về tên miền chính)

                                 + nếu chọn: đây là tên miền chính (khi truy cập bằng tên miền này, hệ thống sẽ không chuyển hướng sang tên miền khác)

Kết thúc quá trình cấu hình tên miền ta có 2 bảng ghi như trong hình bên dưới. Trong ví dụ bên dưới khi gõ sangiaodichsaigon.com thì hệ thống sẽ tự động chuyển sang www.sangiaodichsaigon.com vì đây là tên miền chính


Bước 4: Cấu hình DNS của tên miền trỏ về hệ thống website web60.vn bằng cách tạo CNAME trỏ tới sites.web60.vn. Thông thường bạn phải chở khoảng 30 phút để việc thay đổi DNS của domain có hiệu lực. Ở bước này nhà cung cấp dịch vụ tên miền sẽ cung cấp cho bạn thông tin quản lý tên miền. Trong các ví dụ minh họa phía dưới chúng tôi sử dụng dịch vụ của http://matbao.net/. Bạn cần thực hiện 2 bước chính như sau:

  Cấu hình con trỏ CNAME trỏ về sites.web60.vn


 Cấu hình con  trỏ Redirect & Frame trỏ về http://www. Ví dụ tên miền là sangiaodichsaigon.com thì tạo 1 bảng ghi Redirect tên là @, URL là http://www.sangiaodichsaigon.com

Tóm lại: chỉ cần tạo 2 bảng ghi CNAME Redirect & Frame như mô tả trên, quá trình tạo kết thúc, hệ thống sẽ tự sinh ra bảng ghi @ trỏ đến địa chỉ IP tương ứng. Kết quả quá trình tạo như hình bên dưới.


Bước 5: Kiểm tra kết quả bằng cách truy cập vào tên miền vừa mới thêm. Nếu có bất kì vấn đề nào cần hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi tại đây


Gửi bình luận của bạn

Đăng nhập để bình luận