Bên cạnh những trang web được tạo sẳn: trang chủ, sản phẩm, bài viết,.... Trong kênh mới bạn hoàn toàn có thể tạo những trang web theo nhu cầu riêng như trang giới thiệu công ty, trang dịch vụ,... Những trang sau khi được tạo xong, có thể được thêm vào menu.

Để quản lý các trang. Bạn click vào Quản lý nội dung, chọn danh sách trang hoặc tạo trang mới

Bạn nhập vào tiêu đề, địa chỉ và nội dung của trang, sau đó Lưu lại

Sau khi trang được tạo xong bạn vào màn hình quản lý menu http://help.kenhmoi.com/thiet-ke-menu. Phần trang trong site sẽ có tên của các trang vừa tạo, bạn chọn trang đó và thêm vào menu