Cấu hình email nhận thông báo

Mục đích cấu hình email nhận thông báo để hệ thống gửi email thông báo khi có bất kì tương tác của khách hàng website như nhập thông tin liên hệ, đặt hàng.

Quản lý thông báo

Phần thông báo dùng để giao tiếp giữa quản trị web và người truy cập website. Các hình thức thông báo thông thường như các tin tức đặc biệt, tin khuyến mãi đặc biệt, một loại sự kiện đặc biệt nào đó,... hay chỉ đơn giản là thông tin mà quản trị web muốn gửi đến người truy cập website.

Cấu hình tên miền

Mỗi website có thể có nhiều tên miền khác nhau. Ví dụ: www.tencongty.com, tencongty.com, congty.com, ... Nhưng để tối ưu cho việc tìm kiếm trên Google, Bing mỗi website chỉ nên có 1 tên miền chính, thường là www.tencongty.com.