Màn hình quản trị là nơi bạn sẽ quản lý website. Chỉ có bạn hoặc những người mà bạn cho phép mới vào được màn hình này.


Để vào màn hình quản trị bạn cần đăng nhập. Sau khi đăng nhập xong, bạn sẽ tìm thấy liên kết "Quản lý trang web" ở góc trên bên phải màn hình. Bạn cũng có thể vào màn hình quản trị bằng cách gỏ trực tiếp vào thanh địa chỉ của trình duyêt: địa chỉ website của bạn + "/admin". Ví dụ http://demo.kenhmoi.com/admin.

Phía trên của màn hình quản trị là thanh menu, các menu được nhóm lại theo chức năng: 

  • Sản phẩm: chứa những liên kết đến trang quản lý sản phẩm và danh mục sản phẩm
  • Đơn hàng, chứa danh sách những đơn hàng
  • Quản lý người dùng: danh sách những người dùng và những phản hồi của người dùng
  • Quản lý nội dung: bao gồm quản lý thông báo, bài viết, trang, thư viện ảnh
  • Thiết kế: thiết kế menu, chọn giao diện, cấu hình đầu trang, chân trang,..
  • Cấu hình: bao gồm những liên kết đến trang cài đặt cho web site

Nếu website của bạn không có quản lý sản phẩm và bán hàng, bạn có thể ẩn menu Sản phẩm và đơn hàng bằng cách vào menu Cấu hình, chọn Cài đặt website, gỡ bỏ dấu check "Bật tính năng quản lý sản phẩm"