Website là gì? Website là tập hợp các trang web và thường chỉ nằm trong một tên miền (domain name) hoặc tên miền phụ (subdomain).

Domain name là gì? Bạn có thể hiểu nôm na domain name là địa chỉ của một website.

Hosting là gì: Hosting là nơi lưu trữ tất cả các trang web bao gồm dữ liệu, hình ảnh,.. và cung cấp cơ sở hạ tầng cho website hoạt động. Thông thường bạn phải thuê hosting cho các website. Nhưng với kênh mới bạn không cần phải lo lắng về điều đó bởi vì chúng tôi đã lằm sẳn hết cho bạn.

SEO là gì?

Menu là gì

Giao diện (theme) là gì