Hướng dẫn hiển thị bài viết trên website

1. Giới thiệu

Chỉ nhập liệu nội dung thôi thì bài viết của bạn vẫn chưa hiện được lên trang chủ. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách hiển thị bài viết lên website.

2. Cách thực hiện.

Bước 1: Đăng nhập trang Admin.

Bước 2: Chọn khung Thiết kế -> Nhấp vào dòng Tiện ích. 

Chọn Tạo Tiện ích -> Nhấp vào dòng Article Wiget

Bước 2: Cài đặt các thông tin sau:

+ Tên tiện ích: Bạn có thể đặt là "bài viết" hoặc "mục tin tức".

Vùng hiển thị: để cài đặt vị trí của mục bài viết, bạn có thể chọn Home Content.

+ Thứ tự hiển thị: số thứ tự càng nhỏ, danh sách sản phẩm bạn cài đặt càng ở gần phía trên.

Bước 3: Cài đặt danh mục bài viết.

Chọn danh mục bài viết bạn muốn hiển thị.

Trường hợp chỉ muốn hiển thị một vài bài viết trong một danh mục lớn, bạn có thể tạo 1 danh mục mới, chỉ chứa các bài viết đó. Nhớ cài thêm 1 danh mục thứ 2 vào bài viết đó nhé.

Bước 4: Cài đặt trang hiển thị và tuỳ chỉnh.

Bước 5: Lưu lại.

Gửi bình luận của bạn

Đăng nhập để bình luận