Chức năng chính của quản lý sản phẩm trong Kênh mới:

  • Thống kê lược truy cập.
  • Đặt hàng trực tiếp.
  • Bình luận trực tiếp sản phẩm.

Kích hoạt tính năng quản lý sản phẩm: Cấu hình --> Cài đặt website