Hướng dẫn tạo tiện ích hotline

1. Giới thiệu

Trên mỗi website không thể nào thiếu hotline để khách hàng dễ dàng liên hệ ngay với bạn.

Khách hàng không cần phải nhập số để gọi, mà có thể liên kết ngay với bạn nhờ nhấp vào biểu tượng gọi trên màn hình.

Điều này giúp cho trải nghiệm khách hàng trên website của bạn trở nên tốt hơn.


2. Cách thực hiện

Bước 1:  Vào http:/…………/admin

Chọn mục Thiết kế >  Tiện ích (Widgets)

Chọn tiếp mục bên góc phải Tạo tiện ích >  Hotline


Bước 2: Nhập thông tin

  • Trong phần Thông tin tiện ích.

Nhập Tên tiện ích là hotline, Vùng hiển thị chọn All để biểu tượng Hotline có thể hiện thị ở tất cả các trang.

  • Trong phần Nội dung Hotline.

Nhập Số hotline, Chọn Màu, chọn Kiểu biểu tượng Hotline, chọn Vị trí (Left/ Right), Canh vị trí phía trên (Kéo để điều chỉnh).

Bước 3: Lưu lạiClip hướng dẫn chi tiết


Gửi bình luận của bạn

Đăng nhập để bình luận