Widget là gì?

Widget là một khối nội dung ví dụ như: sản phẩm mới, bài viết nổi bật, facebook like box,.. và có thể được cấu hình để hiện thị ở một số vị trí được định nghĩa sẳn (Widget Zone). Như trong hình bên dưới, widget là những khối có đường viền màu đỏ, widget zone là những ô có đường viền màu xanh. (http://demo.kenhmoi.com)

Để quản lý các widget, bạn vào màn hình quản trị, Từ menu Thiết kê chọn Tiện ích (Widgets)

Trong kênh mới chúng tôi hổ trợ rất nhiều loại widget khác nhau:

 • Widget để hiển thị những carousel
 • Widget để hiển thị sản phẩm
 • Widget để hiển thị menu danh mục sản phẩm
 • Widget để hiển thị menu danh mục nhà sản xuất
 • Widget để hiển thị bài viết
 • Widget để hiển thị một đoạn mã html
 • Widget để hiển thị facebook like box

Các widget này có thể được cấu hình để hiển thị ở những vị trí (widget zone) sau:

 • HomeFeatured: Vùng nổi bật của trang chủ
 • HomeContent: Vùng nội dung chính của trang chủ
 • AsideFirst: cột bên trái
 • AsideSecond: cột bên phải
 • AfterMain: Sau nội dung chính
 • AfterMainAsideFirst: Sau nội dung chính cột bên trái
 • AfterMainAsideSecond: Sau nội dung chính cột bên phải

Bạn có thể tùy biến website thành một cột, hai cột hoặc 3 cột. Ví dụ: cột bên trái và bên phải không có widget nào thì trang web sẽ hiển thị dạng một cột, nếu có widget trong cột bên trái hoặc là cột bên phải, thì trang web sẽ hiển thị dạng 2 cột, nếu có widget ở cả cột bên trái và cột bên phải thì trang web sẽ hiển thị dạng 3 cột