Thiết kế menu


Menu là thanh điều hướng của website. Như trong hình bên dưới, menu là thanh có đường viền màu đỏ (xem site thực tế http://demo.kenhmoi.com)

Trong kênh mới, bạn có thể thiết kế menu tùy theo nhu cầu của mình. Để thiết kế menu bạn truy cập vào màn hình quản trị, chọn Thiết kế --> Menu