Bài viết là một dạng nội dung cơ bản, có thể được dùng để để làm trang tin tức, blog, bài viết theo chủ đề,...  Những thông tin của một bài viết bao gồm

  • Tiêu đề bài viết
  • Nội dung tóm tắt của bài viết
  • Nội dung của bài viết
  • Hình ảnh minh họa
  • Danh mục bài viết (dùng để phân loại bài viết)
  • Những bài viết có nội dung tương tự
  • Bài viết có cho phép bình luận hay không
  • Những thông tin SEO của bài viết: giúp cho các search engine như Google dễ dàng tìm thấy bài viết

Để viết bài mới bạn truy cập vào màn hình quản trị: Từ menu quản lý nội dung, bạn chọn tạo bài viết

Sau khi có bài viết bạn có thể tạo ra những widget để hiển thị những bài viết lên trang chủ hoặc ở cột bên trái, bên phải. Xem thêm phần widget