Hướng dẫn quản lý người dùng trên website

Mục đích của việc quản lý người dùng là cấp quyền truy cập cho Admin, Member hay Customer thao tác với website.Bước 1:  Vào http:/…………/admin

*Nếu chưa có tài khoản quản trị

Chọn mục ĐĂNG KÝ  ở góc trên cùng bên phải để tạo tài khoản mới.

Bước 2: Điền tiếp các thông tin (Email, tên họ, mật khẩu,…)

Sau đó tick chọn Tôi đã đọc và đồng ý và nhập mã bảo mật. Chọn Đăng ký để hoàn tất.

- Sau khi tài khoản được tạo, phải chờ admin cấp quyền truy cập

*Cấp quyền quản trị cho các tài khoản khác


Bước 1:  Vào http:/…………/admin

Nếu đã có tài khoản, tiến hành điền email và mật khẩu để đăng nhập


Chọn mục Quản lý người dùngDanh sách người dùngChọn tiếp mục Edit bên phải tương ứng với tài khoản muốn cấp quyền truy cập.

Sau đó ở cột Role, chọn các vai trò cho tài khoản (Admin, Member, Customer,…)

Cuối cùng chọn Update


Như vậy đã hoàn thành việc cấp quyền quản trị cho các tài khoản khác trên website.
Gửi bình luận của bạn