Hướng dẫn sử dụng tiện ích hotline

Mục đích của việc tạo hotline là để khách hàng có thể dễ dàng nhìn thấy thông tin liên hệ. Để cài đặt tiện ích hotline, vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1:  Vào http:/…………/admin

Chọn mục Thiết kế >  Tiện ích (Widgets)

Chọn tiếp mục bên góc phải Tạo tiện ích >  Hotline

Bước 2: Nhập thông tin

Trong phần Thông tin tiện ích

Nhập Tên tiện ích, Vùng hiển thị chọn All để biểu tượng Hotline có thể hiện thị ở tất cả các trang


Trong phần Nội dung Hotline

Nhập Số hotline, Chọn Màu, chọn Kiểu biểu tượng Hotline, chọn Vị trí (Left/ Right), Canh vị trí phía trên (Kéo để điều chỉnh)

Bước 3: Lưu lại

Clip hướng dẫn chi tiết


Gửi bình luận của bạn