SEO cơ bản

1. SEO là gì ?

- SEO nghĩa trong tiếng Anh là "Search Engine Optimization", trong tiếng việt là "Tối Ưu Hòa Công Cụ Tìm Kiếm".

- Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm là tập hợp các cách thức nhằm đưa thứ hạng website lên vị trí cao nhất trong các kết quả tìm kiếm của người dùng trên công cụ tìm kiếm (công cụ tìm kiếm được nhiều người dùng nhất là Google, bing, yahoo).

- Các cách thức gồm 2 điểm chính:

 + Tối ưu hóa website về mặt HTML, nội dung bài viết, trình bày bố cục trên wesite (được gọi là SEO Onpage: SEO trong trang web), ...

 + Xây dựng các liên kết đến trang website để các công cụ tìm kiếm biết webpage (webpage là 1 trang trong website) thông qua từ khóa (gọi là SEO offpage : SEO ngoài trang web), ...

2. Lợi ích SEO:

- SEO mang lại lượng khách lớn từ internet về người dùng quan tâm tới sản phẩm cá nhân hoặc công ty muốn quảng bá thông qua website.

- SEO tốt giúp bạn giảm thiểu chi phí quảng bá sản phẩm từ báo đài, ...(các hình thức quảng cáo sản phẩm với chi phí cao). Chi phí SEP thấp rất nhiều so với quảng cáo sản phẩm bằng các hình thức truyền thông khác.

- SEO giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường ra khắp thế giới lượng khách hàng trải rộng mọi nơi giúp đa dạng hóa sản phẩm. Khi có SEO, sản phẩm và doanh nghiệp được người dùng biết đến nhiều hơn, rộng rãi hơn.

- Khi người dùng tìm kiếm với từ khóa, sản phẩm hoặc website doanh nghiệp mà web đó ở vị trí cao trên kết quả tìm kiếm, chứng tỏ doanh nghiệp bạn hoạt động lâu năm, sản phẩm chất lượng, uy tín.

3. Các lĩnh vực SEO

- Để từ khóa có thứ hạng cao đòi hỏi các website phải tổng hợp từ nhiều yếu tố khác nhau, nhưng SEO được chia làm 2 mảng rõ rệt như sau:

+ Seo Onpage: SEO bên trong trang web là tối ưu về mặt thiết kế và nội dung website, tối ưu các thẻ H1, h2, img, meta, ... tối ưu bên trong website về mặt HTML và nội dung bài viết, bố cục website, dung lượng web, ...

+ Seo Offpage: SEO bên bên ngoài web là xây dựng liên kết từ website khác trỏ tới website của bạn, có chứa từ khóa cần SEO.

4. Tối ưu hóa website đạt chuẩn SEO cơ bản

- Các công cụ tìm kiếm như Google, Bing là các bộ máy tìm kiếm lớn hiện nay, các công cụ này xây dựng riêng các tiêu chuẩn để đánh giá, xếp hạng website và được các SEOer gọi là tối ưu SEO onpage, SEO offpage. Một website càng đáp ứng được nhiều các tiêu chuẩn của máy tìm kiếm thì càng được đánh giá tốt, cơ hội lên trên TOP sẽ cao hơn.

- Title: thẻ tiêu đề của webpage (webpage là 1 trang trong website) thẻ tiêu đề là cái mà các công cụ tìm kiếm hoặc người dùng nhìn thấy đầu tiên trong kết quả tìm kiếm nên nó phải ngắn gọn, xúc tích và phải duy nhất trong từng webpage. Thẻ title không được dài quá cũng không được ngắn quá phải bao gồm từ 35 - 70 ký tự.(SEO onpage). Đối với web60.vn có 3 dạng webpage để bạn có thể xem lại cách đặt title:

  + Dạng sản phẩm (admin -> sản phẩm -> danh sách sản phẩm). Dạng này sử dụng khi website của bạn có nhiều sản phẩm muốn trình bày lên website. Dạng này đặt biệt quan trọng khi bạn muốn quảng bá sản phẩm, dự án đến các công cụ tìm kiếm. Khi tạo mới sản phẩm thì tên sản phẩm cũng chính là title của webpage


 + Dạng trang tĩnh (admin -> quản lý nội dung -> danh sách trang): Dùng cho cách web giới thiệu thông tin, lĩnh vực hoạt động, ... Tên trang lúc tạo là title của webpage

 + Dạng bài viết (admin -> quản lý nội dung -> danh sách bài viết): Dạng những thông tin, bài báo, tin tuyển dụng,... liên quan đến lĩnh vực hoạt động website. Lúc tạo bài viết thì tên bài viết là title của webpage

- Description (thẻ mô tả) : thẻ description là một đoạn tóm tắt có độ dài tối đa 160 ký tự về nội dung webpage, nội dung này sẽ được hiển thị dưới phần title kết quả tìm kiếm, đoạn mô tả này phải xoay quanh thẻ tiêu đề và nội dung webpage.(SEO onpage). Cho trường hợp mô tả cho toàn website bạn có thể nhập mô tả tại admin -> SEO -> Description. Đối với từng webpage cụ thể như sản phẩm, bài viết, trang thì nội dung mô tả sẽ được nhập tại tab SEO lúc tạo sản phẩm, bài viết, trang.

- Keywords (thẻ từ khóa) : Thẻ từ khóa được dùng để định dạng nội dung trang web. Từ khóa được sử dụng bởi các SE để index site của bạn có thêm thông tin từ các nội dung của title, body, và các thành phần khác. Từ này thường được dùng để cung cấp các từ khóa liên quan đồng nghĩa hoặc tương tự với các từ khóa của title. (SEO onpage). Bạn có thể nhập từ khóa tại admin -> SEO -> keywords. Đối với từng webpage cụ thể như sản phẩm, bài viết, trang thì nội dung từ khóa sẽ được nhập tại tab SEO lúc tạo sản phẩm, bài viết, trang.

- URL (đường dẫn webpage): là 1 URL tĩnh, URL này phải thân thiện với người dùng và máy tìm kiếm. Trong URL thân thiện không nên có các ký tự đặc biệt (%, $, ~,...) mà phải giống như đường dẫn thư mục trong window. Việc này làm các công cụ tìm kiếm dễ dàng hơn trong việc tìm và thu thập nội dung trong website.(SEO onpage). Đối với URL, khi tạo sản phẩm, bài viết, trạng bạn chỉ cần nhập đúng thông tin tên theo chuẩn SEO, thì hệ thống sẽ tự động tạo URL theo đúng chuẩn SEO do đó bạn không cần phải làm gì thêm.

- SEO nội dung: là các SEO hiệu quả nhất trong các năm gần đây. Nội dung của website càng hữu ích với người đọc thì càng thu hút nhiều truy cập. (SEO onpage)

- Liên kết ngoài: là các liên kết từ website khác tới webpage của bạn, các web liên kết càng cùng nội dung thì càng được đánh giá cao trong kết quả tìm kiếm, các textlink chính là các từ khóa giúp công cụ tìm kiếm biết bạn cần người dùng tìm tới web bạn với từ khóa nào. (SEO offpage)

- Cũng giống như các phương pháp truyền thông khác. Tùy vào tình huống mà có nên sử dụng SEO hay không. SEO hướng tới phát triển lâu dài, vững chắc nên cần một thời gian khá dài để phát triển. SEO sẽ không phù hợp với các mục đích truyền thông ngắn hạn.


Gửi bình luận của bạn