Hướng dẫn sử dụng tiện ích RSS

Tiện ích RSS hỗ trợ lấy tin tức mới nhất từ trang web nguồn đã chọn trước hiển thị lên trang web của bạn. Các bài viết được hiển thị ở dạng tóm tắt, tương tự như bài viết được nhập từ hệ thống. Nhanh chóng, tiện lợi, chẳng cần phải nhập bài viết hằng ngày lên trang web bạn cũng có được những tin tức mới, cập nhật thường xuyên theo trang web nguồn đã chọn trước.

Hướng dẫn sử dụng tiện ích hotline

Mục đích của việc tạo hotline là để khách hàng có thể dễ dàng nhìn thấy thông tin liên hệ. Để cài đặt tiện ích hotline, vui lòng làm theo các bước sau: