Hướng dẫn sử dụng nhúng Video vào khung nhập


Video là 1 định dạng file có dung lượng khá lớn về mặt lưu trữ cũng như băng thông truyền tải, vì thế các website có chức năng phát video trực tuyến thường có server và đường truyền rất khủng hoặc sử dụng các dịch vụ lưu trữ video ở ngoài.

HƯỚNG DẪN NHÚNG VIDEO VÀO KHUNG NHẬP